Kantooradres: Oosteinde 137, 2271 EE Voorburg
Postadres: Weverslaan 36, 2271 BM Voorburg
Mobiel: 06 51057482

Privacyverklaring

KeyWie, gevestigd aan de Weverslaan 36, 2271 BM Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.keywie.nl
Postadres: Weverslaan 36, 2271 BM Voorburg
06 51057482

Persoonsgegevens die wij verwerken

KeyWie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in correspondentie of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marjolein@keywie.nl . Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KeyWie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor het verzenden van e-mailberichten;
 • om je te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • voor het afhandelen van betalingen;
 • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • als KeyWie hiertoe wettelijk verplicht is, zoals bijvoorbeeld bij het doen van belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

KeyWie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

Facturatiegegevens

 • Personalia > 7 jaar > fiscale bewaarplicht
 • Adres > 7 jaar > fiscale bewaarplicht
 • E-mailadres > 7 jaar > fiscale bewaarplicht
 • Telefoonnummer > 7 jaar > fiscale bewaarplicht

Delen van persoonsgegevens met derden

KeyWie verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KeyWie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. KeyWie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan je sturen naar marjolein@keywie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie – ter bescherming van je privacy – je pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, uiterlijk binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KeyWie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatrelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens toch niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via marjolein@keywie.nl