PRIVACY BELEID
___________

KeyWie respecteert de privacy van de gebruikers van deze website. Daarom zorgt KeyWie er graag voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met KeyWie.

Persoonsgegevens die KeyWie verwerkt

KeyWie kan persoonsgegevens van u verwerken omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij hebt verstrekt. KeyWie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam of de naam van de organisatie/het bedrijf waarvoor u werkt
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • gegevens die u zelf in uw bericht verstrekt
 • gegevens over uw geanonimiseerde activiteiten op mijn website
 • geanonimiseerd ip-adres
 • geanonimiseerde internetbrowser en apparaat type. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Mocht u ervan overtuigd zijn dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via marjolein@keywie.nl. Dan verwijder ik deze informatie.

Waarom KeyWie gegevens nodig heeft

KeyWie verwerkt uw persoonsgegevens:

 • voor het verzenden van e-mailberichten;
 • om u te kunnen bellen als dat nodig is om mijn diensten te kunnen uitvoeren;
 • voor het afhandelen van betalingen;
 • om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten;
 • als KeyWie hiertoe wettelijk verplicht is, zoals bijvoorbeeld bij het doen van belastingaangifte

Hoe lang KeyWie gegevens bewaart

KeyWie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is in de regel gelijk aan de duur van de relatie met u als opdrachtgever of contactpersoon.

Delen met anderen

KeyWie verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die KeyWie gebruikt

KeyWie gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen (zie voor meer informatie: www.veiliginternetten.nl)
De analytische cookies die KeyWie verzamelt zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. KeyWie gebruikt deze geanonimiseerde informatie om de website zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar marjolein@keywie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie – ter bescherming van uw privacy – uw pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Ik zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiliging

KeyWie neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatrelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met mij op via marjolein@keywie.nl

Marjolein Beusmans-Verwijs | Weverslaan 36 | 2271 BM Voorburg | T 06 51057482 | E marjolein@keywie.nl | KVK 73497339

KeyWie logo