KeyWie Mediawijsheid

mediawijsheid
_______________

Onze samenleving is gemedialiseerd. Jongeren groeien letterlijk op in media. Vanaf het moment dat zij online gaan, komt de wereld bij hen binnen. Wat doet dat met hen? En hoe leren zij wat de online omgangsvormen zijn (voor zover die al bestaan)? Deze vragen hielden mij bezig. Als strafrechter ben ik altijd bewust zo onzichtbaar mogelijk geweest op het internet. Sociale media gebruikte ik niet, behalve WhatsApp. Maar ik wilde er wel meer over weten, al was het maar om mijn kinderen beter te begrijpen. In 2018 heb ik daarom de Nationale opleiding MediaCoach gevolgd bij de Nationale Academie voor Media & Maatschappij. Een opleiding die mij heeft geïnspireerd om te doen wat ik nu naast mijn coachwerkzaamheden doe: gastlessen en presentaties over Mediawijsheid verzorgen.

BELIEVE IN YOUR SELFIE
_______________

Jongeren weerbaar maken op het internet, dat is waar ik met KeyWie een bijdrage aan wil leveren. Als gecertificeerd MediaCoach geef ik gastlessen binnen het primair onderwijs (bovenbouw) en het voortgezet onderwijs over thema’s als:

  • Wie ben jij online?
  • Hoe willen we met elkaar omgaan op het internet?
  • Digitaal pesten
  • Online privacy (wat deel je met wie?)
  • Nieuws en nepnieuws

In mijn gastlessen verkennen leerlingen hun online identiteit. De vragen die centraal staan zijn: wie ben jij online, waar liggen jouw grenzen, wat deel/like/post je wel en wat niet en waarom? Bewustwording creëren rondom de keuzes die zij maken. Eigenlijk laat ik leerlingen kennismaken met hun eigen unieke verhaal, omdat ik geloof in de kracht van dat verhaal. Mijn ervaring als strafrechter neem ik mee in mijn lessen over de verschillende vormen van digitaal pesten. Denk bijvoorbeeld aan belediging, stalking, fake profielen, sexting, grooming en angstaanjagende kettingberichten.

Mijn lessen zijn interactief. Dat leidt tot mooie gesprekken waarbij leerlingen elkaar en mij inspireren.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een gastles of een serie gastlessen, al dan niet in combinatie met een presentatie voor leerkrachten en ouders, neem dan gerust contact met mij op. Ik bespreek graag de mogelijkheden voor uw school.

COACHING VAN DOCENTEN
_______________

Docenten zijn goud waard. Zij hebben een belangrijke rol in het leven van leerlingen. Docenten die zich bewust zijn van wie zij zijn en doen wat zij willen doen, vormen een inspiratiebron voor volgende generaties. Bent u docent of wilt u investeren in de persoonlijke ontwikkeling van uw docenten, zodat zij met plezier en overtuiging voor de klas blijven staan? KeyWie biedt die mogelijkheid.  

KeyWie Mediawijsheid
Nationaal Keurmerk Mediawijsheid